Giới thiệu
Hoạt động đào tạo

Chính sách đào tạo (xem chính sách đào tạo) Nhằm đảm bảo mở rộng và nâng cao kiến thức và năng lực cho nguồn nhân lực công ty, công ty đã định hướng phát triển nhân sự dài hạn thông qua kế hoạch đào tạo dài hạn đến 2010 (xem kế hoạch đào tạo – dùng cho nhân viên).


Đào tạo triển khai BIM 2016

Hiện nay xu hướng ứng dụng BIM (Building Information Modeling - Mô hình thông tin công trình) trong thiết kế, thi công và quản lý công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng ... đang được triển khai và áp dụng rộng khắp tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam đã có nhiều đơn vị thiết kế, nhà thầu từng bước đưa các ứng dụng của BIM như Autodesk Revit, Tekla vào áp dụng trong các công trình thực tế bắt đầu từ khâu thiết kế ý tưởng cho đến quản lý thi công sau này.