Dịch Vụ
Dịch vụ pháp lý
Dịch vụ pháp lý là một trong những thế mạnh của ICIC hiện nay. Với kinh nghiệm và những hiểu biết sâu sắc về quy trình xin phép của từng địa phương, ICIC luôn đảm bảo thực hiện dịch vụ xin phép theo đúng tiến độ Chủ đầu tư (CĐT) yêu cầu

Quy trình xin phép xây dựng
Dịch vụ pháp lý là một trong những thế mạnh của ICIC hiện nay. Với kinh nghiệm và những hiểu biết sâu sắc về quy trình xin phép của từng địa phương, ICIC luôn đảm bảo thực hiện dịch vụ xin phép theo đúng tiến độ Chủ đầu tư (CĐT) yêu cầu.