Dịch Vụ
Tư vấn thiết kế kiến trúc

ICIC cung cấp hầu hết tất cả các dịch vụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Hệ thống điện nước
Với đội ngũ kỹ sư thạo nghề, đội ngũ quản lý là các kỹ sư xây dựng có nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi đảm bảo cung cấp đến các nhà đầu tư những tính toán, thiết kế cho các hệ thống điện nước hiệu quả với chi phí tiết kiệm nhất.

Kết cấu

Với đội ngũ kỹ sư thạo nghề, đội ngũ quản lý là các kỹ sư xây dựng có nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi đảm bảo cung cấp đến các nhà đầu tư những tính toán, thiết kế cho các hệ thống kết cấu hiệu quả với chi phí tiết kiệm nhất.