Gửi liên hệ
Liên hệ
Họ và tên  :
Địa chỉ thư  :
Nội dung  :
   
Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quốc tế  
( ICIC ) 


32-34, Đường số 13 ,An Phú,  Quân 2, TP.HCM

Tel: (84-28) 37 44 66 11  -  (84-28) 37 44 66 22

Fax: (84-28) 37 44 66 00