Malaysia
Công ty Berjaya Việt Nam

Dự án :
Khu phức hợp Berjaya – Đồng Nai
Công ty YSP

Dự án :
Nhà máy dược phẩm YSP – KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai
Công ty TNHH APL

Dự án :
Nhà máy găng tay y tế APL – KCN Gò Dầu, Đồng Nai